Creando

equipos e proxectos empresariais

cara a

economía social

1er premio:

750 €

2do premio:

500 €

QUE É O PROGRAMA IN TEAMS?

IN TEAMS é un programa de emprendemento que pretende favorecer a creación de equipos que traballarán sobre ideas ou resultados de investigación do Campus Crea para crear proxectos empresariais viables que se constitúan en entidades de economía social.

INSCRÍBETE:

Ata o 7 de setembro de 2023 ás 14:00h

*A data poderá modificarse por requerimiento da convocatoria

EN QUE CONSISTE?

A.Crear proxectos empresariais en base a túa idea ou conforme a resultados de investigación do Campus Crea da UVigo.

B.Compartir coñecementos, competencias e habilidades.

C.Formación orientada a mellorar capacitación empresarial e as habilidades soft-skills.

D.Apoio de persoas expertas que te axude a construír un proxecto empresarial viable.

E.Espazos de traballo colaborativos nos que desenvolver un proxecto empresarial.

QUEN PODE PARTICIPAR?

FASES DO PROGRAMA

00Selección de participantes e definición dos grupos de traballo

01Presentación das ideas de negocio e equipos.
Evento de presentación das persoas integrantes dos equipos e asignación de ideas propias das persoas participantes ou dos resultados de investigación.

02Actividades do programa
Sesións formativas de asesoramento sobre o plan de empresa e de mellora de capacitacións.

Puntos de control con persoal mentor especializado.

03Entrega do Plan de empresa
Documento avaliativo polo Comité coordinador.

04Selección de persoas galardoadas
Acto de defensa do plan de empresa.

05Entrega de premios
Evento de entrega de premios ao primeiro e segundo mellor proxecto.

máis información

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2023 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Financia:

Organizan: