Programa

Creando

equipos e proxectos empresariais

cara a

economía social

Que é o programa IN TEAMS?

IN TEAMS é un programa de emprendemento que busca favorecer a creación de equipos e proxectos empresariais que traballarán sobre ideas de negocio ou resultados de investigación do Campus Crea para crear proxectos empresariais viables que se constitúan en entidades de economía social.

INSCRÍBETE:

Ata o 16 de setembro de 2022 ás 23:59h

*A data poderá modificarse por requerimiento da convocatoria

En que consiste?

01

Crear proxectos empresariais en base a túa idea de negocio ou conforme a resultados de investigación do Campus Crea da UVigo.

02

Compartir coñecementos, competencias e habilidades cun equipo multidisciplinar.

03

Formación especializada, orientada a mellorar capacitación empresarial, sectorial e as habilidades soft-skills das persoas participantes.

04

Apoio dun mentor/a experto/a que che axude a construír un proxecto empresarial viable.

05

Espazos de traballo colaborativo virtuais e físicos para desenvolver un proxecto empresarial xunto ao teu equipo de traballo.

Quen pode participar?

Fases do programa

Selección de participantes e definición dos grupos de traballo

Presentación das ideas de negocio e equipos

Evento de presentación das persoas integrantes dos equipos e asignación de ideas propias das persoas participantes ou dos resultados de investigación.

Actividades do programa

Sesións formativas de asesoramento para o desenvolvemento do plan de empresa e para a mellora da capacitación das persoas.

Puntos de control con mentores/as especializados/as.

Entrega do Plan de empresa

Documento avaliativo polo Comité coordinador.

Fases

Selección de persoas galardoadas

Acto de defensa do plan de empresa en outubro de 2022. As persoas integrantes do grupo defenderán o proxecto ante un xurado.

Entrega de premios

Evento de entrega de premios ao primeiro e segundo mellor proxecto.

INSCRÍBETE:

Ata o 16 de setembro de 2022 ás 23:59h

*A data poderá modificarse por requerimiento da convocatoria

máis información

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2022 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social

Financia:

Organizan: